Блокажната пещера

 • Други имена
  Калето № 02
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  435 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Блокажната пещера | *Калето № 02

  с. Янтра *Община Дряново *Габровска област –

  Местност: Калето, ВЕЦ Янтра –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 184662 N 42, 574821 – WGS84 –

  Рег.№ 2461 *Код № 214076 *НМВ 435м.

  Обща дължина 16м. *Денивелация -5м.

  История на откриването:

  Изследвана и картирана 07/07/1978г. по времe на Клубна пещерна експедиция организирана от ПК „Орловец“ гр. Габрово от екип Илия Никоевски, Олга Сомова, М. Гьонцел.

  Местонахождение:

  Намира се на 2км източно от ВЕЦ Янтра в местността Калето, в основата на венеца. Развита в аптски оргонски варовици, оформящи мантията на наклонената на изток Стражанска синклинала.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, разклонена, суха пещера, без образувания. Двувходова. Диаклазна.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Илия Никоевски, Олга Сомова, М. Гьонцел ПК "Стринава" Дряново
 • Дата