Билибюшовата дупка

 • Други имена
  Въртоп № 2
 • Дължина
  19 m.
 • Дълбочина
  3 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  285 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Билибюшовата дупка | *Въртоп № 2

  с. Карлуково *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: Билибюшовото –

  Каменополско-Карлуковски пещерен район

  Старопланинска област –

  G P S – E: 24, 050222 N: 43, 091840 – WGS84

  Рег.№ 210 *Код № 206083 *НМВ 288м.

  Обща дължина 19м. *Денивелация -3м.

  Открита от Стоянчо Стоянов от ПК „Еделвайс“ гр. София и Димитър Дишовски от ПК „Хеликтит“ гр. София. Картирана на 21/05/1990г. на РПЕкспедиция от Н. Дончев u Моника Недкова от ПК „Средец“ гр. София. Мащаб 1: 100

  Местонахождение:

  Намира се на около 700м югоизточно от мелницата на с. Карлуково и на 100м. в дясно от асфалтовия път свързващ селото със с. Румянцево в местността „Билибюшовото“. Пещерата е развита в малък въртоп намиращ се на около 20м. южно от въртоп „Езерцето“ рег.№ 4273. Характерен двоен вход. Слиза се на камина два метра и се попада в малка зала, развита по основна пукнатина с направление СЗ-ЮИ. От геоложка гледна точка пещерата е образувана в кредни (мастрихтски варовици) с дебелина около 150м, изграждащи Карлуковската синклинала. Хидрогеоложки пещерата попада в югозападната периферия на Луковитския басеин. Височина над МЕБ 150м.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, едноетажна, суха, неразклонена. Без образувания. Периодично понорна. Дъното е покрито с наслаги от глина и дребен и по-едър чакъл. Завършва с малък, еднометров праг. Цв. Остромски успя по-късно да проникне в нови части в дълбочина 3-4 метра и хоризонтална галерия около 10м.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,неразклонна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата