Безименна 4

 • Други имена
 • Дължина
  5 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1987
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Описание на достъпа

  БЕ3ИМЕННА 4

  № 6129   код 218033

  Стар № 5243   код 103283

  За пещерата се взима реис № 4 от гр. Търговище като се слиза на авто спирка „Парка“. Продължава се около 150 м. в западна посока като се стига в дясно до изградената на реката шлюза. Точно от реката в северозападна посока започва скалния венец в които са разположени повечето от пещерите в района. Тръгва се нагоре по единствената пътека която след около 800 м. извежда на една площадка от където започва един отвес /доста характерен/, където местния пещерен клуб често прави своите тренировки. Под отвеса личи огромният труд на печално известните иманяри. Пътеката продължава нагоре и извежда до върхът който в момента представлява голяма кариера. От там се продължава все в северозападна посока като се слиза в добре оформено дере, където пътека отвежда до малка полянка, от там до началото на продължението на масива. Върви се около 300 м. все по посока на венеца, като се стига до втора характерна скала също използвана за тренировки. Като се следва венеца. След около 100 м. на около 5 м.от основата на венеца на доста стръмен склон се намира пещерата. Пещерата е бедна на образувания. В цялата пещера се забелязва силно мразово изветряне. Животински видове в пещерата не са открити.

  Максимален брой на прониквачната група -1 човек. За проникване не е нужен алпийски инвентар. Време за проникване – З мин.

  Безименна 4

 • Картировач(и)
  Ив.Бориславов, Р.Иванов ПК "Луцифер" Търговище
 • Дата
  1987-03-22