Белопръстенка

 • Други имена
  Мара Денчева; Разбитица
 • Дължина
  145 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Белопръстенка | *Мара Денчева –

  с. Тученица *Община Плевен –

  Плевенска област –

  Местност: Микроязовира (Кайлъка)-

  Плевенско-Никополски пещерен район № 102-

  Дунавска равнина –

  G P S – E: 24, 395852 N: 43, 203910 – WGS84

  Статус: В национален парк (резерват)-

  Рег.№ 264 *Код № 102004 *НМВ 215м.

  Обща дължина 145м. *Денивелация 0м.

  Изследвана и картирана на 22/04/1973г. при провеждане на клубна експедиция от п. к.“Иван Вазов“ гр. София. Картирали Чавдар Борисов и Т. Трайков. Мащаб 1: 300

  Местонахождение:

  Намира се в землището на с. Тученица, на 800м югоизточно от хижа Среброструй, до микроязовира под птицезавода. Попада в границите на национален парк „Кайлъка“. Пещерата е развита в мастрихтски варовици, оформящи мантията на Плевенско – Каракалското подуване и Осъмския праг.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна, влажна, разклонена, диаклазна пещера. Без образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата