Байов комин

 • Други имена
  Баьов комин -
 • Дължина
  2197 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  410 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Байов комин | *Баьов кумин –

  Местност: Кирковото –

  Врачанска област –

  Каменополско-Карлуковски район № 206 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 23, 530020 N 43, 151910 – WGS84

  Рег.№ 2452 *Код № 206140 * НМВ 428м.

  Обща дължина 2197м. *Денивелация +6м.

  Открита по сведения на местното население през 1968г от ПК „Веслец“ гр. Враца, изцяло изследвана в периода до 1977г и картирана от К. Кърлов, С. Дянков, Г. Чакалски и К. Генадиев.

  Местонахождение:

  Пещера на 2. 5км западно от с. Драшан, между селата Драшан и Вировско, в южното подножие на хълма Кирковото в източната част на рида Веслец. Образувана в горнокредни варовици с маастрихтска възраст.

  Описание на пещерата:

  Хоризонтална, разклонена, постоянно водна пещера с източно-североизточно развитие на галериите. Странично удължен профил на галериите при средни размери на напречното сечение: ширина 4, 6м, височина 1, 4м и min-max респективно 1, 4-8м и 0, 4-2, 8м. Има синтрови образувания. Входът се намира в края на сляпа долина и сезонно поема водите от нейния водосбор. Основното водно количество идва от ляво разклонение на 70м от входа. Водите на реката се дренират от Драшанската изворна пещера

  Описание 2:/Тихомир Тихолов *29. 06. 2009 *Спелеоклуб“Веслец“ гр. Враца/

  На проведената Експедиция „Драшан2009″ Спелеоклуб“Веслец“ осъществи две прониквания в пещерата „Байов комин“ бяха снети JPS координатите на пещерата . Пещерата е хоризонтална водна на много места тавана е нисък покрит с множество цевични сталактити , което затруднява движението за да се пазят образуванията. Входа е класически понор, в края на задънен дол . Пещерата е отдалечена от селото и трудна за намиране без водач, което е запазило красотата и. Има много пълзене във вода върху речни камъни и валуни. За достигане на дъното, където се намират зали с множество образувания е необходимо на няколко пъти да се минава през втори етаж на пещерата който е сух. Водата от пещерата преминава в Драшанската пещера, част от водите на Водната пропаст влизат в Байов комин.!!! Внимание при много обилни валежи има вероятност за затапване на входа с вода!!! входа е тесняк дълък 20 метра.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата