Бърлогата

 • Други имена
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  270 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бърлогата. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Левия географски бряг на р. Искър. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5336. Районен № 203 737. Дължина (16. 00 м), денивелация (+2. 70 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 06′ 07. 2″ E 23о 37′ 11. 4″

  Местоположение и достъп: Пещерата се намира на левия географски бряг на р. Искър. Попада в обсега на Врачанската планина, Западен Предбалкан. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходните пунктове за достигане до пещерата могат да бъдат гара Черепиш или с. Люти брод. По къс и безопасен е втория случай. Тръгва се по шосето в посока манастира и след преминаването през първия тунел и при достигането на характерен голям завой се търси пътечка вдясно. Същата води до жп моста на река Искър. Тръгва се по жп линията в обратна посока (с. Люти брод), преминава се моста след което се тръгва покрай скалите вдясно. Там където те свършват се предприема изкачване до достигането до пещерата. Описание: Пещерата има 2 входа, които през лятото са прикрити от храсти, остават незабележими, респективно трудно откриваеми. По големият има формата на ключалка и е с югоизточно изложените приблизителни размери 0, 80х0, 60 м. Следва тясна, ниска и суха хоризонтална галерия с основна посока на развитие север. В северната си част галерията става леко възходяща, и в края ѝ се достига до втория по-малък вход на пещерата. В пещерата няма натечни образувания и се използва за леговище на животни, откъдето е дадено и името й. Общата ѝ дължина е 16. 00 м при денивелация +2. 70 м История на проучването: Проучена и картирана от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София на 04. 04. 2007г. по време на регионална пещерна експедиция “Черепищ. 2007” организирана от ПК “Стрешеро”-Враца.

  Описание на достъпа

  Бърлогата. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Левия географски бряг на р. Искър. Врачански пещерен район №203. Згориградски пещерен подрайон. № 5336. Районен № 203 737. Дължина (16. 00 м), денивелация (+2. 70 м).

  GPS-координати по Пулково: N 43о 06′ 07. 2″ E 23о 37′ 11. 4″

  Местоположение и достъп: Пещерата се намира на левия географски бряг на р. Искър. Попада в обсега на Врачанската планина, Западен Предбалкан. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачанския пещерен район № 203, Згориградски пещерен подрайон. Изходните пунктове за достигане до пещерата могат да бъдат гара Черепиш или с. Люти брод. По къс и безопасен е втория случай. Тръгва се по шосето в посока манастира и след преминаването през първия тунел и при достигането на характерен голям завой се търси пътечка вдясно. Същата води до жп моста на река Искър. Тръгва се по жп линията в обратна посока (с. Люти брод), преминава се моста след което се тръгва покрай скалите вдясно. Там където те свършват се предприема изкачване до достигането до пещерата. Описание: Пещерата има 2 входа, които през лятото са прикрити от храсти, остават незабележими, респективно трудно откриваеми. По големият има формата на ключалка и е с югоизточно изложените приблизителни размери 0, 80х0, 60 м. Следва тясна, ниска и суха хоризонтална галерия с основна посока на развитие север. В северната си част галерията става леко възходяща, и в края ѝ се достига до втория по-малък вход на пещерата. В пещерата няма натечни образувания и се използва за леговище на животни, откъдето е дадено и името й. Общата ѝ дължина е 16. 00 м при денивелация +2. 70 м История на проучването: Проучена и картирана от А. Жалов и М. Стаменова членове на ПК “Хеликтит” София на 04. 04. 2007г. по време на регионална пещерна експедиция “Черепищ. 2007” организирана от ПК “Стрешеро”-Враца.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена,проходна

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата