Бански суходол № 77

 • Други имена
  БС 77, KZ, (К2)
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  2875 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Местонахождение и достъп:
  Входа на пещерата се разкрива в южната най-висока част на циркуса “Бански суходол” в основата на скален венец намиращ се почти на излизането на главното било, под връх Кутело 2. Входът на пещерата е разположен на 2875 м.н.в. Той може да бъде забелязан и от лагера при добра видимост, ако се използва оптична техника. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.
  От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с каменни пирамидки. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. Достига се снежника във високата част на циркуса. Неговата големина варира през годините. Пресича се по дължина снежника и трябва да се търси тясна пътека над характерни тъмни скали образуващи скални стъпала над снежника. По тях е по-лесно да се върви и да се избегнат огромните сипеи спускащи се от подножието на Кутело. Пътеката постепенно набира денивелация, като се изкачва в югоизточна посока. Покрай нея могат да бъдат забелязани метални колове от някогашните ски съоръжения. По тази пътека се излиза на характерна премка разделяща Суходола със съседния (по източно разположен циркус, Палашица). От премката отново се изкачва склона в южна посока. Последователно се минава покрай входовете на БС №33 и БС №68 (моля провери номерата на дупките – при мен няма схема!!!). След БС №69 входът на пещерата вече се следи постоянно на стената в южна посока образувана от двата върха Кутело 1 и 2. Пресича се голям по площ сипей и изкачвайки се към стената пътят вече се избира индивидуално, тъй като ясно очертана пътека нагоре вече няма.

  Описание:
  Входът на пещерата се разкрива основата на скален венец. Той има неправилна форма и размери; Височина 1.40 м и ширина 0.90 м и има северозападно изложение. От входа в югоизточна посока се отделя възходяща галерия с дължина над 7 м. Пода е покрит с камъни. На около 3.50 м има праг висок 1.60 м. След него следва стеснение. В западна посока се отделя късо (~ 2 м ) възходящо разклонение. По основната ос зад стеснението има уширение което преминава в непреодолимо стеснение. Пода е покрит с едри камъни. Пещерата е суха лишена от образувания. В нея не се отбелязва въздушно течение. Пещерата силно се влияе от външните метеорологични условия поради малките си размери; дължина около 10 м и денивелация от + 4.40 м.

  История на проучването:
  Пещерата е проучена и документирана от И. Петров – ПК „Хеликтит” София и Т. Каркиев – ПК „Черни връх” София на 30.09.2012 г. по време на експедицията „Бански суходол” 2012 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: н.д.
  Налична стационарна екипировка: н.д.
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  И.Петров, Т.Каркиев ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2012-09-30