Бански суходол № 76

 • Други имена
  БС 76, Каменистата дупка
 • Дължина
  4 m.
 • Дълбочина
  10 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2011
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
  ,
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ. Входен отвес 9 м.

  Техническо описание

  Бански суходол. № 76 (Каменистата). гр. Банско. циркус Бански суходол. Вихренско-Синанишки пещерен район № 402. Вихренски пещерен подрайон. № 5893. Районен № 402 167. Дължина (4. 40 м), денивелация (–9. 90 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пропастта се разкрива във връхната част на скални стъпала (ниски скални венци) в подножието на високата кула под вр Кутело 2- южната част на циркуса “Бански суходол”. Тя отстои на 4-6 часа път от гр. Банско и на около 20 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пещерен подрайон. Достъп: От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката се изкачва стръмно нагоре по посока големия снежник в “Суходола”. Малко преди да се достигне до него (той варира различно през годините) вдясно се разкрива голям и дълбок въртоп. От него в западна посока се отделя стръмно изкачване. Върви се по билото на циркусното възвишение на границата с клека (има маркери- оранжеви ленти). Достига се до равно място и следва ново изкачване, като се държи посока запад. Излиза се на ново заравнение в близост до подножието на ясно изразената кула под вр “Кутело 2”. Оттук се тръгва в югозападна посока като се траверсира склона. Вдясно се вижда голям валог, запълнен с камъни от сипеите, стръмно спускащи се от “Кончето”. Продължава се като се траверсира склона на същото ниво. Подминават се скални стъпала в основата на които е входа на БС №71. Целта е да се достигнат скалните стъпала в основата на високата скална кула намираща се в подножието на вр. Кутело 2. Входът на пещерата може да бъде забелязан и от далеч като тъмно петно във връхната част на стъпалата. Описание: Входът на пещерата има неправилна форма и той се разкрива хем в основната скала, хем в остатък от сипей във връхната част на скално стъпало. Той е с неправилна форма и размери 4х1. 10 м. От входа в дълбочина следва отвес дълбок 9. 90 м считан от високата част на входа. Самия вход задълбава като ниша в скалното стъпало, а по ниската му част е отворена посредством разчистване на скална маса. В самия отвес има остатъци от нестабилни камъни. Да се внимава!!! Дъното представлява тапа от огромно количество камъни. Те са сринати при разкопаването на пещерата и препречват пътя в дълбочина. За да бъде продължена пещерата, тези камъни трябва да бъдат извадени. Дъното е с размери 1. 90х2. 40 м. В северната и южната част се загатват тесни и непроодолими цепнатини продължаващи в дълбочина. Не се усеща въздушно течение. Пещерата е суха и студена. Размерите и са незначителни. Дължина 4. 40 м и денивелация -9. 90 м. Пещерата има перспективи за продължение. Нужен инвентар: Нужен инвентар: 15 м въже, 2-3 протектора, 2-3 стоманени примки, 2-3 карабинера и скални клинове. Техническо описание: Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. Поради тази причина за фиксиране на въжето може да се използват Скални халки и цепки в близост до входа. При сегашното екипиране се поставя протектор на ръба на отвеса. Следва рапел в камбана от 9 м. Отвеса е преодолим и на класика но не е препоръчително да се слиза без осигуровка!!!

  История на проучването: Пропаст №76 Каменистата е открита чрез разкопаване при обход в района на 30. 08. 2011г от К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на ПК “Хеликтит” София по време на експедиция “Бански суходол 2011”, тогава е и започната картировката. Цялостната и карта е съставена на 02. 09. 2011г от П. Бакалов СПК “Академик” София и Х. Христов.

  Карта

 • Картировач(и)
  П. Бакалов, Х. Христов СПК "Академик" София, ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2011-09-02