Бански суходол № 73

 • Други имена
  БС 73, А.С.Д.С.
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  2480 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бански суходол № 73. А. С. Д. С. гр. Банско. Циркус Бански суходол. Вихренско-Синанишки пещерен район 402. Вихренски пещерен подрайон. № 5741. Районен № 402 158. Дължина (10. 50 м), денивелация (-7. 00 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във високата част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2480 м. н. в и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 30-40 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон. От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново възвишение. На това възвишение се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 А-Б и др. От тях се тръгва в южна посока, като за кратко се влиза в огромния негатив със сипеи. Целта е да се достигне голямо скално стъпало-първото от поредицата скални венци в подножието на „Кончето” Ориентир може да е и, че тази скала е с доста тъмен цвят-черно кафява. Входа на пещерата се разкрива в основата на венеца. В непосредствена близост е разположен голям въртоп запълнен със скална маса. Пещерата е маркирана с червена боя, има поставен и метален номер.

  Описание:

  Входа на пещерата се разкрива във високата част на циркуса в основата на скален венец близо до подножието на „Кончето”. Той има размери 1. 30 м височина и 1. 70 м ширина. От него в дълбочина се развива силнонаклонена в крайната си част отвесна тясна галерия с дълбочина 5 метра. Подът прадставлява сипей от камъни и глинесто-песъкливи наслаги. На четвъртия метър е и най-тясната част в този участък 0. 60х0. 70 м. Попада се в уширение с наклонен под покрит изцяло от фирнован сняг и лед. Дъното има почти кръгла форма. В най-ниската му част има пропадане във фирна запълнено със замръзнали в ледът камъни. На това място има и евентуална перспектива за продължение. В източна посока се разкрива тясна възходяща галерия запълнена с лед. Нейната дължина е 4. 30 м. Завършва със стеснение от което се долавя въздушно течение. Пещерата е студена и влажна. Нейната обща дължина е 10. 50 м при денивелация –7. 00 м. В близост до нея има тесен вход от който се усеща силно въздушно течение. Има вероятност да се свързва с пещерата. За входния участък е хубаво да се постави помощтно въже за пидърпване при излизането от пещерата.

  История на проучването:

  Пещерата е открита от Б. Шанов от СПК „Академик” София на 26. 08. Той започва и разчистването на входа. Входа е допълнително разчистен и разкопан от екип Т. Кръстева, Д. Василева, С. Гошев, Ю. Пасков- СПК „Академик” София и Ц. Паров и М. Хаджитодоров-ПК „Хеликтит” София в периода 28-30. 08. Тя е картирана на 02. 09. 2009г. от К. Стоичков и М. Хаджитодоров от ПК „Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Бански суходол № 73. А. С. Д. С. гр. Банско. Циркус Бански суходол. Вихренско-Синанишки пещерен район 402. Вихренски пещерен подрайон. № 5741. Районен № 402 158. Дължина (10. 50 м), денивелация (-7. 00 м).

  Местонахождение и достъп:

  Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във високата част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2480 м. н. в и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 30-40 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон. От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново възвишение. На това възвишение се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 А-Б и др. От тях се тръгва в южна посока, като за кратко се влиза в огромния негатив със сипеи. Целта е да се достигне голямо скално стъпало-първото от поредицата скални венци в подножието на „Кончето” Ориентир може да е и, че тази скала е с доста тъмен цвят-черно кафява. Входа на пещерата се разкрива в основата на венеца. В непосредствена близост е разположен голям въртоп запълнен със скална маса. Пещерата е маркирана с червена боя, има поставен и метален номер.

  Описание:

  Входа на пещерата се разкрива във високата част на циркуса в основата на скален венец близо до подножието на „Кончето”. Той има размери 1. 30 м височина и 1. 70 м ширина. От него в дълбочина се развива силнонаклонена в крайната си част отвесна тясна галерия с дълбочина 5 метра. Подът прадставлява сипей от камъни и глинесто-песъкливи наслаги. На четвъртия метър е и най-тясната част в този участък 0. 60х0. 70 м. Попада се в уширение с наклонен под покрит изцяло от фирнован сняг и лед. Дъното има почти кръгла форма. В най-ниската му част има пропадане във фирна запълнено със замръзнали в ледът камъни. На това място има и евентуална перспектива за продължение. В източна посока се разкрива тясна възходяща галерия запълнена с лед. Нейната дължина е 4. 30 м. Завършва със стеснение от което се долавя въздушно течение. Пещерата е студена и влажна. Нейната обща дължина е 10. 50 м при денивелация –7. 00 м. В близост до нея има тесен вход от който се усеща силно въздушно течение. Има вероятност да се свързва с пещерата. За входния участък е хубаво да се постави помощтно въже за пидърпване при излизането от пещерата.

  История на проучването:

  Пещерата е открита от Б. Шанов от СПК „Академик” София на 26. 08. Той започва и разчистването на входа. Входа е допълнително разчистен и разкопан от екип Т. Кръстева, Д. Василева, С. Гошев, Ю. Пасков- СПК „Академик” София и Ц. Паров и М. Хаджитодоров-ПК „Хеликтит” София в периода 28-30. 08. Тя е картирана на 02. 09. 2009г. от К. Стоичков и М. Хаджитодоров от ПК „Хеликтит” София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Стоичков, М.Хаджитодоров ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2008