Бански суходол № 71

 • Други имена
  БС 71
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  7 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бански суходол. № 71. гр. Банско. циркус Бански суходол. Вихренско-Синанишки пещерен район № 402. Вихренски пещерен подрайон. № 4836. Районен № 402 136. Дължина (6. 00 м), денивелация (–7. 00 м).

  GPS-координати по Пулково: N 41о 47′ 04. 6″ E 023о 24′ 00. 2″

  Местонахождение и достъп: Входът на пропастта се разкрива в основата на малък скален венец в южната част на циркуса “Бански суходол”. Тя отстои на 4-6 часа път от гр. Банско и на около 20 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пещерен подрайон. Достъп: От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката се изкачва стръмно нагоре по посока големия снежник в “Суходола”. Малко преди да се достигне до него (той варира различно през годините) вдясно се разкрива голям и дълбок въртоп. От него в западна посока се отделя стръмно изкачване. Върви се по билото на циркусното възвишение на границата с клека (има маркери- оранжеви ленти). Достига се до равно място и следва ново изкачване, като се държи посока запад. Излиза се на ново заравнение в близост до подножието на ясно изразената кула под вр “Кутело 2”. Оттук се тръгва в югозападна посока като се траверсира склона. Вдясно се вижда голям валог, запълнен с камъни от сипеите, стръмно спускащи се от “Кончето”. Входът на пещерата не се вижда отдалече, но за ориентир също така може да използва номера на пещерата, който е нанесен с червена боя в близост до входа. Описание: Входът на пещерата има издължена елипсовидна форма и е с размери 3. 10 м на 0. 70 м. От него в дълбочина се развива широка пукнатина, дълбока 4 м. На третия метър се стъпва на снежна пряспа (тапа). В западна посока има уширение на дънната част. В неговия край има тясна и непреодолима пукнатина, дълга най-малко 4м. Вероятно това е същата тясна пукнатина, която се проследява и на повърхността. Тя достига почти до основата на “Кулата” и трябва на различни места да се вадят камъни за евентуално продължение. Дъното е покрито с фирнован сняг, а в дълбочина се появява и лед. В южната част на пряспата има пролука между снега и скалата. Хвърленият в нея камък пада около 15 м. Това е и мястото, където ако се изкопае снега в тази малка пропаст може да се продължи в дълбочина. В краищата на пряспата на сегашното дъно могат да бъдат забелязани множество нападали от входа камъни. За момента общата дълбочина на пропаст №71 е само 7 м, считано от високата югоизточна част на входа. Трябва да се отчете обаче и факта, че докъдето успяхме да сондираме с рулетката пролуката между скалата и снега има още 4 м. Дължината на дъното по посока ЮИ-СЗ е 6 м , като максимална дължина, в която се включва и тясната цепнатина е около 10 м. Има вероятност ако се стопи снежната тапа или тя бъде изкопана да се продължи пропастта в дълбочина и тогава сегашните данни няма да бъдат актуални. История на проучването: Пропаст №71 е открита случайно при обход в района на 04. 09. 2003г от К. Богачева, член на ПК “Хеликтит” София по време на международната експедиция “Бански суходол 2003”. Картата ѝ до сегашното дъно е съставена на 05. 09. 2003г от К. Богачева ПК “Хеликтит” София и П. Димитров и Б. Алексиев от ПК “Витоша” София.

  Описание на достъпа

  Бански суходол. № 71. гр. Банско. циркус Бански суходол. Вихренско-Синанишки пещерен район № 402. Вихренски пещерен подрайон. № 4836. Районен № 402 136. Дължина (6. 00 м), денивелация (–7. 00 м).

  GPS-координати по Пулково: N 41о 47′ 04. 6″ E 023о 24′ 00. 2″

  Местонахождение и достъп: Входът на пропастта се разкрива в основата на малък скален венец в южната част на циркуса “Бански суходол”. Тя отстои на 4-6 часа път от гр. Банско и на около 20 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м. н. в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихрански пещерен подрайон. Достъп: От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката се изкачва стръмно нагоре по посока големия снежник в “Суходола”. Малко преди да се достигне до него (той варира различно през годините) вдясно се разкрива голям и дълбок въртоп. От него в западна посока се отделя стръмно изкачване. Върви се по билото на циркусното възвишение на границата с клека (има маркери- оранжеви ленти). Достига се до равно място и следва ново изкачване, като се държи посока запад. Излиза се на ново заравнение в близост до подножието на ясно изразената кула под вр “Кутело 2”. Оттук се тръгва в югозападна посока като се траверсира склона. Вдясно се вижда голям валог, запълнен с камъни от сипеите, стръмно спускащи се от “Кончето”. Входът на пещерата не се вижда отдалече, но за ориентир също така може да използва номера на пещерата, който е нанесен с червена боя в близост до входа. Описание: Входът на пещерата има издължена елипсовидна форма и е с размери 3. 10 м на 0. 70 м. От него в дълбочина се развива широка пукнатина, дълбока 4 м. На третия метър се стъпва на снежна пряспа (тапа). В западна посока има уширение на дънната част. В неговия край има тясна и непреодолима пукнатина, дълга най-малко 4м. Вероятно това е същата тясна пукнатина, която се проследява и на повърхността. Тя достига почти до основата на “Кулата” и трябва на различни места да се вадят камъни за евентуално продължение. Дъното е покрито с фирнован сняг, а в дълбочина се появява и лед. В южната част на пряспата има пролука между снега и скалата. Хвърленият в нея камък пада около 15 м. Това е и мястото, където ако се изкопае снега в тази малка пропаст може да се продължи в дълбочина. В краищата на пряспата на сегашното дъно могат да бъдат забелязани множество нападали от входа камъни. За момента общата дълбочина на пропаст №71 е само 7 м, считано от високата югоизточна част на входа. Трябва да се отчете обаче и факта, че докъдето успяхме да сондираме с рулетката пролуката между скалата и снега има още 4 м. Дължината на дъното по посока ЮИ-СЗ е 6 м , като максимална дължина, в която се включва и тясната цепнатина е около 10 м. Има вероятност ако се стопи снежната тапа или тя бъде изкопана да се продължи пропастта в дълбочина и тогава сегашните данни няма да бъдат актуални. История на проучването: Пропаст №71 е открита случайно при обход в района на 04. 09. 2003г от К. Богачева, член на ПК “Хеликтит” София по време на международната експедиция “Бански суходол 2003”. Картата ѝ до сегашното дъно е съставена на 05. 09. 2003г от К. Богачева ПК “Хеликтит” София и П. Димитров и Б. Алексиев от ПК “Витоша” София.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: отвеса продължава още около 15 м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата