Бански суходол № 48

 • Други имена
  БС 48
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  5 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  2536 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2000
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Местонахождение и достъп:
  Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във високата част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2536 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 40 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.
  От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за кратко покрай невисоки скални венци. В ляво се забелязват големите сипеи, спускащи се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново възвишение. На това възвишение се намират входовете на пропастите №№ 1, 2, 45 А-Б и др. От тях се тръгва в южна посока, като за кратко се влиза в огромния негатив със сипеи. Достига се голямо скално стъпало-първото от поредицата скални венци в подножието на „Кончето” Минава се в най-западната част на венците, следва изкачване по тревист склон, посоката е югозапад. Малко преди да бъде изкачен склона със скалните венци (стъпала) трябва да се търси пещерата в склоново пропадане. Тя е маркирана с червена боя, има поставен и метален номер.
  Описание на пещерата
  Входа на пещерата се разкрива във високата част на циркуса в склоново пропадане близо до подножието на „Кончето”. Той има размери 2 м височина и 1.50 м ширина. Той е със северно изложение и неправилна форма. На самия вход в дълбочина се забелязва пукнатина зарита с нестабилни камъни. От входа се отделя праг дълбок 2.40 м. Попада се в малка заличка с размери; ширина 3 м, дължина 6 м и височина 6.50 м. Пода е покрит с едри камъни. В центъра на заличката е разположена снежна пряспа с височина достигаща до 2.50 м. В западна посока се отделя низходяща галерия дълга около 6 м, която преминава в непреодолимо стеснение зарито с едри камъни, от което се усеща слабо въздушно течение. По стените и свода на пещерата се забелязват следи от интензивно мразово изветряне, както и първични карстови образувания, като фасетки, ребра и стари нива. Пещерата е студена, но въпреки това снежната тапа е с тенденции за стопяване. За проникване не е необходим инвентар. Нейната дължина е 11.60 м при денивелация от – 4.40 м.
  История на проучването:
  Пещерата е открита още в края на 80-те години на миналия век. Поради малките си размери и вероятно голямата снежна тапа не е картирана. В нея ежегодно се извършват наблюдения в периода 2000-2011 г. Забелязана е тенденция за стопяване на снежната тапа. При стопяването си тя е освободила пространство. Това позволява да се проникне зад снежната тапа и пещерата да бъде проучена и картирана. Картата и е съставена от К. Стоичков и М. Хаджитодоров, членове на ПК „Хеликтит” София на 31.08.2011 г.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Входен отвес – 3 м.

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Стоичков, М.Хаджитодоров ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2011-08-31