Бански суходол № 46

 • Други имена
  БС 46
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  2447 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Входа на пещерата се разкрива в западната част на циркуса „Бански суходол“. Той е разположен в осно- вата на не висок скален венец в близост до подножието на „Котешкия чал“ Тя е разположена на 2446м НМВ и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300м НМВ. В близост до нея са разположени входовете на пещерите № 30, № 22, № 23 и № 24. От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се върви по големите скални блокове в бли- зост до лагера. Следва не дълго изкачване докато се достигне на около 10-15 метра под основата на единствените скални венци. На това място трябва да се търси просека в клека. Излиза се на открито място, ка- то трябва да се върви в основата на скалните венци. По този начин се заобикаля в основата на възвишението над нивото на клековете. Излиза се на карстова долина. В близост е разположен входа на пещера № 48 (вляво на около 5 метра над основата на скалният венец. ) Подминава се това място и се излиза на обширна долина със сипеи, спускащи се от високите части на циркуса и основата на „Котешкия чал“. Следва изкачване в югозападна посока. Не след дълго се достига до скални стъпала. Вдясно от които в основата на не висок скален венец се разкрива отвора на пещера №24. Входа на № 46 трябва да се търси на около 20-30 метра по високо също в основата на скален венец. В близост до него може да се забележи интересна скална халка. За ориентир може и да се използва и номерацията на пещерата, която е написана с червена боя над входа. Входа на пещерата се разкрива в основата на не висок скален венец. Той има размери 1. 9х1. 6м и е с източно изложение. От него се отделя къса и светла галерия, която след втория метър прави под прав ъгъл завой на ляво. Следва тесен участък дълъг 3м. В тази част на пещерата пода е покрит с влажна пръст и ръбести камъни а свода и стените с множество изсъхнали дендрити. След шестия метър следва нов завой на галерията този път надясно. Достига се до срутище и възходящ тесняк. Попада се на къса галерия, която отвежда до нов възходящ тесняк. След като се преодолее тесняка се достига до голям камък заклещен в теснината. Зад него се вижда обем и има перспектива пещерата да продължи. В нея се усеща силно въздушно течение и като цяло е доста студена. Нейната обща дължина за сега е 14м при денивелация от +2м. Данни от Годишник на ПК „Хеликтит“ София, 2004г.

  Описание на достъпа

  Входа на пещерата се разкрива в западната част на циркуса „Бански суходол“. Той е разположен в осно- вата на не висок скален венец в близост до подножието на „Котешкия чал“ Тя е разположена на 2446м НМВ и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300м НМВ. В близост до нея са разположени входовете на пещерите № 30, № 22, № 23 и № 24. От лагера се тръгва в западна посока. Първоначално се върви по големите скални блокове в бли- зост до лагера. Следва не дълго изкачване докато се достигне на около 10-15 метра под основата на единствените скални венци. На това място трябва да се търси просека в клека. Излиза се на открито място, ка- то трябва да се върви в основата на скалните венци. По този начин се заобикаля в основата на възвишението над нивото на клековете. Излиза се на карстова долина. В близост е разположен входа на пещера № 48 (вляво на около 5 метра над основата на скалният венец. ) Подминава се това място и се излиза на обширна долина със сипеи, спускащи се от високите части на циркуса и основата на „Котешкия чал“. Следва изкачване в югозападна посока. Не след дълго се достига до скални стъпала. Вдясно от които в основата на не висок скален венец се разкрива отвора на пещера №24. Входа на № 46 трябва да се търси на около 20-30 метра по високо също в основата на скален венец. В близост до него може да се забележи интересна скална халка. За ориентир може и да се използва и номерацията на пещерата, която е написана с червена боя над входа. Входа на пещерата се разкрива в основата на не висок скален венец. Той има размери 1. 9х1. 6м и е с източно изложение. От него се отделя къса и светла галерия, която след втория метър прави под прав ъгъл завой на ляво. Следва тесен участък дълъг 3м. В тази част на пещерата пода е покрит с влажна пръст и ръбести камъни а свода и стените с множество изсъхнали дендрити. След шестия метър следва нов завой на галерията този път надясно. Достига се до срутище и възходящ тесняк. Попада се на къса галерия, която отвежда до нов възходящ тесняк. След като се преодолее тесняка се достига до голям камък заклещен в теснината. Зад него се вижда обем и има перспектива пещерата да продължи. В нея се усеща силно въздушно течение и като цяло е доста студена. Нейната обща дължина за сега е 14м при денивелация от +2м. Данни от Годишник на ПК „Хеликтит“ София, 2004г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: завършва с тесняк,зад него се вижда обем

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Стоичков, М.Кръстев ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  2003-09-02