Бански суходол № 41

 • Други имена
  БС 41
 • Дължина
  2 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  2468 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Местонахождение и достъп:
  Входа на пещерата се разкрива в южната част на циркуса “Бански суходол” във високата част на циркусното възвишение, разположено в близост до подножието на сипеите, спускащи се от “Кончето”. Тя е разположена на 2450 м.н.в и отстои на около 4-6 часа път от гр. Банско и на около 25-30 минути път от лагера в циркуса, разположен на 2300 м.н.в. В близост до нея са разположени входовете на пропастите № 1, № 2, № 45 А-Б, № 17. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Вихренско-Синанишки пещерен район № 402, Вихренски пещерен подрайон.
  От лагера се тръгва в южна посока. Пътеката е маркирана с оранжеви ленти. Тя се изкачва с постоянен наклон по посока големия снежник във високата част на циркуса. Покрай пътеката се забелязват големи негативни форми (въртопи). След като се достигне в близост до снежника (той варира различно през годините) и наклона стане по-малък (почти равно) в дясно се забелязва голям и дълбок въртоп. От него се тръгва в западна посока. Върви се по билото на стръмно възвишение на границата с клека. Достига се до заравнение в близост до подножието на кулата под вр. Кутело 2. Следва ново изкачване. Излиза се на ново заравнение. От тук се тръгва в югозападна посока като се слиза за кратко покрай невисоки скални венци. Вдясно се забелязват големите сипеи, спускащи се от “Кончето”, които запълват голям валог. Държи се посока чист запад като се изкачва ново възвишение. Входа на пропастта се намира под най-горната заравнена част на възвишението и е най южно разположения от входовете там. За ориентир може да се използва факта, че на входа има голям заоблен камък, както и номерацията, която е написана с червена боя, има поставен и метален номер.

  Описание на пещерата
  Входа на пропастта се разкрива в горната заравнена част на циркусното възвишение. Той има размери 0.86 м на 0.70 м и неправилна форма. Около него има множество големи камъни, като един от тях е зацепен в самия вход. От него в дълбочина се развива отвес с максимална дълбочина 4-11 м според нивото на снежната тапа, която силно варира през годините. Отвеса в дълвочина постепенно се разширява и има приблизителни размери 1.40 м на 1.20 м. Дъното е покрито със снежна тапа и има размери 1.70 м на 1.50 м. Между снежната тапа и стените се забелязва минимален просвет но изгледите за продължение при това ниво на тапата са минимални. По стените се забелязват множество първични образувания и остри режещи ръбове. Пещерата е хладна, а биоспелеологични и климатични изследвания не са извършвани. Нейните размери за сега са незначителни. Денивелацията през годините варира; 1989г. (-11м.), 2003г. е (-7м.), а през 2005г и 2007г е (-4м.). Постоянно се задържа в нея сняг.

  Нужен инвентар:
  Нужен инвентар: 15 м въже, 2-3 стоманени примки, 2-3 карабинера (евентуално ексцентрици и протектор).

  Техническо описание:
  Пещерата не е накована със спитове за ТЕВ. Поради тази причина за фиксиране на въжето може да се използва големи скалени блокове в близост до входа. На самия вход може да се сложи стоманени примки през зацепения камък. По този начин въжето се изнася в „камбана”. Ако въжето се пуска през ръба е необходимо да се постави протектор. Отвеса е преодолим и на класика но не е препоръчително да се слиза без осигуровка!!!

  История на проучването:
  Пещерата е проучвана и картирана от Д.Петкова СПК Академик София през 1989г. До момента обаче не е предадена в ГКПБ. Копие от картата има и в личния архив на Иван Личков СПК Академик София но също не е предадена. Пещерата е проверена отново по време на международната експедиция “Бански суходол 2003”. Новата и карта е съставена на 05.09.2003 г от К. Богачева ПК “Хеликтит” София и П. Димитров и Б. Алексиев от ПК “Витоша” София.

   

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
  К.Богачева, П.Димитров, Б.Алексиев СПК "Академик" София
 • Дата
  2003-09-05