Бански суходол № 27

 • Други имена
  БС 27
 • Дължина
  7 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  2478 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Местонахождение и достъп:
  По азимутно кроки на циркуса на Бански суходол.
  Описание на пещерата
  Входът на пропастта се разкрива в улей на скалния венец в основата на който е разположена пропаст No 28. Той има неправилна форма и е ориентиран на изток. Неговите размери са 0,80 на 0,80 м. От него се попада в неширока отвесна галерия, дълбока 4 м. Слиза се на камина по скални ребра (удобни стъпки и хватки), като се попада в уширение на галерията, което се развива низходящо. Подът е покрит с гравитачен материал. След 3 м пещерата задънва със стеснение, зарито с камъни. Във височина след траверс може да бъде достигната къса възходяща галерия, която се развива по пукнатина, вероятно опираща на повърхността. Размерите на пещерата са -7,00м, +6,50 м.
  История на проучването:
  Пещерата е изследвана по време на експедициите, проведени от СПК “Академик”, София. Поради факта , че липсва картна документация ,тя е изследвана и картирана по време на експедицията Пирин 2001, организирана от ПК “Витоша”, София. Картата е съставена на 29. 08. 2001 от К. Стоичков, ПК “Хеликтит”, София и В. Стефанов от ПК “Витоша”, София”.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Слиза се на камина /удобни хватки и стъпки

  Карта

 • Картировач(и)
  1979 г. Г.Марков, 2011 г. К.Стоичков СПК "Академик" София, ПК "Хеликтит" София
 • Дата
  1979