Бълхарка

 • Други имена
  Пещера № 207 -
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  3 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: БЪЛХИ, БЪЛХИ в голямо количество !!!!
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бълхарка. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4950. Районен № 203 651. Дължина (10. 70 м). денивелация (-2. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата отстои на около 1000-1100 м източно от г. Черепиш в южната част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер 4950. Описание: Входът на пещерата се разкрива в основата на малка скала, разположена в близост до високите скални венци в югоизточната част на м. Заград. Той има малки размери: ширина 1 м на височина 0. 50 м и приблизително триъгълна форма. От него в североизточна посока се отделя леко наклонена и постепенно разширяваща се галерия. Подът е покрит със суха пръст и дребни камъни. Попада се на уширение, от което галерията прави завой на северозапад и след около 2 м следва нов завой на север. На това място могат да бъдат забелязани и единствените образувания в пещерата-дребни дендрити, сталактити и повлеци. Пещерата запазва същия си характер и след около още 5 м задънва в наслаги от суха глина и пръст. Тя има незначителни размери-дължина 10. 70 м при денивелация от –2. 50 м. Вероятно е използвана за леговище от диви животни (има бълхи!!!). История на проучването: Входът ѝ е открит и частично разкопан от К. Стоичков по време на теренен обход в района на м. Заград на 16. 11. 2003г. По време на същата проява е съставена и картата ѝ от К. Стоичков и А, Жалов, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Бълхарка. г. Черепиш. с. Люти брод. м. Заград. Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. № 4950. Районен № 203 651. Дължина (10. 70 м). денивелация (-2. 50 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата отстои на около 1000-1100 м източно от г. Черепиш в южната част на масива Заград. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Врачански пещерен район № 203. Згориградски пещерен подрайон. Изходен пункт за достигане до пещерата е ЖП гара Черепиш. От нея се тръгва по ЖП линията и се минава по моста над р. Искър. Върви се в източна посока като пътеката според сезона е различно обраснала. Достига се до място, където над заливната тераса на склона на около 10 м височина се забелязва стара къща. След като се достигне до къщата се тръгва без път в гората, като се държи леко източна посока. Набира се височина и не след дълго се излиза от гората. Достига се до открито място с високи скални венци с кръстове върху тях. Това е връхната част на масива Заград (Кулин камък). Тръгва се в източна посока в основата на скалният венец. Не след дълго той започва да се издига нагоре и в основата му се вижда входа на маркирана с боя пещера. От това място на около 10 м по-ниско от основата на венеца сред трънаци и храсти в основата на малки скалички се разкрива входа на пещерата Бълхарка. Той е маркиран с червена боя и номер 4950. Описание: Входът на пещерата се разкрива в основата на малка скала, разположена в близост до високите скални венци в югоизточната част на м. Заград. Той има малки размери: ширина 1 м на височина 0. 50 м и приблизително триъгълна форма. От него в североизточна посока се отделя леко наклонена и постепенно разширяваща се галерия. Подът е покрит със суха пръст и дребни камъни. Попада се на уширение, от което галерията прави завой на северозапад и след около 2 м следва нов завой на север. На това място могат да бъдат забелязани и единствените образувания в пещерата-дребни дендрити, сталактити и повлеци. Пещерата запазва същия си характер и след около още 5 м задънва в наслаги от суха глина и пръст. Тя има незначителни размери-дължина 10. 70 м при денивелация от –2. 50 м. Вероятно е използвана за леговище от диви животни (има бълхи!!!). История на проучването: Входът ѝ е открит и частично разкопан от К. Стоичков по време на теренен обход в района на м. Заград на 16. 11. 2003г. По време на същата проява е съставена и картата ѝ от К. Стоичков и А, Жалов, членове на ПК “Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата