Бакърен

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Б А К Ъ Р Е Н

  Пещерата Бакърен се намира в местността бакърен. До нея се достига по пътя за м. „Тракийски лагер“, на около 5-6 км от разклона на пътя за Малко Търново. Входът е разположен на 50-60 м от моста и на 2-3 м височина над пътното платно. Пролетно и лятно време храстите закриват входа и затова той трябва да се търси внимателно. Пещерата се състои от две галерии, които се свързват на две места, като само едното е проходимо. Има различни образувания, но много от тях се изпочупени. Подът в по-голямата си част е покрит с глина. В края на първата галерия има синтрова кора. Обща дължина на галериите – 25 м.

  12. 07. 76 г.

  Описание на достъпа

  Б А К Ъ Р Е Н Пещерата Бакърен се намира в местността Бакърен. До нея се достига по пътя за м. „Тракийски лагер“, на около 5-6 км от разклона на пътя за Малко Търново. Входът е разположен на 50-60 м от моста и на 2-3 м височина над пътното платно. Пролетно и лятно време храстите закриват входа и затова той трябва да се търси внимателно. Пещерата се състои от две галерии, които се свързват на две места, като само едното е проходимо. Има различни образувания, но много от тях се изпочупени. Подът в по-голямата си част е покрит с глина. В края на първата галерия има синтрова кора. Обща дължина на галериите – 25 м. 12. 07. 76 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Иван Личков СПК "Академик" София
 • Дата
  1976