Азимут 8

 • Други имена
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  50 m.
 • Година на откриване
  2008
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Азимут осмица. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5464. Районен № 203 755. Дължина (34. 00 м), денивелация (+1. 80 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия и географски бряг. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди него се тръгва право нагоре по сипей. Върви се до достигането на пътека. Тя набира денивелация и излиза над скалните венци. Върви се нагоре по дола над самите скални венци на левия географски бряг на река Петренска. Подход за пещерата също така е и пътеката, която свързва Алпийска поляна с Петренски дол. Тя подминава премката при м. Градището и постепенно завива на север следвайки Петренски дол. Пътеката се движи малко над горния ръб на венците. Трябва да се отбием от пътеката и по ръба на венеца да търсим маркировка с червена боя – стрелка с номера на пещерата. За ориентир може да се ползват разположените отсреща (на десния географски бряг, или вляво ако вървим срещу течението на реката) дере и вход на голяма ниша. Входа се намира в непосредствена близост до горните входове на пещерата Четириоката.
  Описание: Входът е със сравнително големи размери 1. 40х2. 50 м и има издължена овална форма. От него се попада в галерия, която се развива с лек положителен наклон в посока североизток. На третия метър вляво има малко разклонение с праг (-1. 00 м), което задънва в дълбочина с наслаги. Основната галерия плавно се изкачва още няколко метра след което почва да се спуска. Тавана се снишава. Отстрани по стените има ясно забележими нива от калцирани обли камъни. През стеснение се достига до малка заличка. Тя е влажна, пода е покрит с глина. Тук са забелязани два екземпляра Campodea Diplura, троглобионт срещан в пещерите на лакатнишкия район. С изключение на тази крайна заличка, пещерата е суха, пода е покрит с глина, пръст, чакъл и отделни по едри камъни. Бедна е на образувания. Нейните размери са дължина 34. 00 м при денивелация от + 1. 80 м. Необходим инвентар: Въже ок. 30 м. Примки 5, карабинери 6, протектори 7. Техническо описание: Не е кована система за ТЕВ. Въжето се фиксира на дървета над ръба на скалния венец. На местата където трие въжето се слагат протектори. За да достигнем входа на пещерата трябва да спуснем рапел 10 – 12 м под ръба. Стигаме до скален навес, под който трябва чрез пандюл да достигнем скална халка на която организираме закрепване. Достигането на входа е трудно. Първия от проникващите трябва да се изкачи “на камина” и внимателно да влезе в пещерата. Вътре на скална халка, която се намира вдясно може да фиксира въже, за да могат другите да влезнат максимално безопасно. Препоръчително е да се накове къс парапет, който безопасно да подвежда до входа на пещерата. При спускането има опасност от падащи камъни! История на проучването: Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Своге. Открита е от Цветан Костурков и Калоян Еленков От ПК “Под ръбъ” на 12. 04. 2008 г. Картирана е Живко Петров от ПК “Хеликтит” София и от Цветан Костурков от ПК “Под ръбъ” на 13. 04. 2008 г.

  Описание на достъпа

  Азимут осмица. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5464. Районен № 203 755. Дължина (34. 00 м), денивелация (+1. 80 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия и географски бряг. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди него се тръгва право нагоре по сипей. Върви се до достигането на пътека. Тя набира денивелация и излиза над скалните венци. Върви се нагоре по дола над самите скални венци на левия географски бряг на река Петренска. Подход за пещерата също така е и пътеката, която свързва Алпийска поляна с Петренски дол. Тя подминава премката при м. Градището и постепенно завива на север следвайки Петренски дол. Пътеката се движи малко над горния ръб на венците. Трябва да се отбием от пътеката и по ръба на венеца да търсим маркировка с червена боя – стрелка с номера на пещерата. За ориентир може да се ползват разположените отсреща (на десния географски бряг, или вляво ако вървим срещу течението на реката) дере и вход на голяма ниша. Входа се намира в непосредствена близост до горните входове на пещерата Четириоката.
  Описание: Входът е със сравнително големи размери 1. 40х2. 50 м и има издължена овална форма. От него се попада в галерия, която се развива с лек положителен наклон в посока североизток. На третия метър вляво има малко разклонение с праг (-1. 00 м), което задънва в дълбочина с наслаги. Основната галерия плавно се изкачва още няколко метра след което почва да се спуска. Тавана се снишава. Отстрани по стените има ясно забележими нива от калцирани обли камъни. През стеснение се достига до малка заличка. Тя е влажна, пода е покрит с глина. Тук са забелязани два екземпляра Campodea Diplura, троглобионт срещан в пещерите на лакатнишкия район. С изключение на тази крайна заличка, пещерата е суха, пода е покрит с глина, пръст, чакъл и отделни по едри камъни. Бедна е на образувания. Нейните размери са дължина 34. 00 м при денивелация от + 1. 80 м. Необходим инвентар: Въже ок. 30 м. Примки 5, карабинери 6, протектори 7. Техническо описание: Не е кована система за ТЕВ. Въжето се фиксира на дървета над ръба на скалния венец. На местата където трие въжето се слагат протектори. За да достигнем входа на пещерата трябва да спуснем рапел 10 – 12 м под ръба. Стигаме до скален навес, под който трябва чрез пандюл да достигнем скална халка на която организираме закрепване. Достигането на входа е трудно. Първия от проникващите трябва да се изкачи “на камина” и внимателно да влезе в пещерата. Вътре на скална халка, която се намира вдясно може да фиксира въже, за да могат другите да влезнат максимално безопасно. Препоръчително е да се накове къс парапет, който безопасно да подвежда до входа на пещерата. При спускането има опасност от падащи камъни! История на проучването: Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Своге. Открита е от Цветан Костурков и Калоян Еленков От ПК “Под ръбъ” на 12. 04. 2008 г. Картирана е Живко Петров от ПК “Хеликтит” София и от Цветан Костурков от ПК “Под ръбъ” на 13. 04. 2008 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Инвентар е необходим за достъпа до нея

  Техническо описание

  Азимут осмица. г. Лакатник. м. Левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5464. Районен № 203 755. Дължина (34. 00 м), денивелация (+1. 80 м).

  Местонахождение и достъп: Входът на пещерата се намира в горната част на скалния венец на левия географски бряг на р. Петреница. Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия и географски бряг. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Преди него се тръгва право нагоре по сипей. Върви се до достигането на пътека. Тя набира денивелация и излиза над скалните венци. Върви се нагоре по дола над самите скални венци на левия географски бряг на река Петренска. Подход за пещерата също така е и пътеката, която свързва Алпийска поляна с Петренски дол. Тя подминава премката при м. Градището и постепенно завива на север следвайки Петренски дол. Пътеката се движи малко над горния ръб на венците. Трябва да се отбием от пътеката и по ръба на венеца да търсим маркировка с червена боя – стрелка с номера на пещерата. За ориентир може да се ползват разположените отсреща (на десния географски бряг, или вляво ако вървим срещу течението на реката) дере и вход на голяма ниша. Входа се намира в непосредствена близост до горните входове на пещерата Четириоката.
  Описание: Входът е със сравнително големи размери 1. 40х2. 50 м и има издължена овална форма. От него се попада в галерия, която се развива с лек положителен наклон в посока североизток. На третия метър вляво има малко разклонение с праг (-1. 00 м), което задънва в дълбочина с наслаги. Основната галерия плавно се изкачва още няколко метра след което почва да се спуска. Тавана се снишава. Отстрани по стените има ясно забележими нива от калцирани обли камъни. През стеснение се достига до малка заличка. Тя е влажна, пода е покрит с глина. Тук са забелязани два екземпляра Campodea Diplura, троглобионт срещан в пещерите на лакатнишкия район. С изключение на тази крайна заличка, пещерата е суха, пода е покрит с глина, пръст, чакъл и отделни по едри камъни. Бедна е на образувания. Нейните размери са дължина 34. 00 м при денивелация от + 1. 80 м. Необходим инвентар: Въже ок. 30 м. Примки 5, карабинери 6, протектори 7. Техническо описание: Не е кована система за ТЕВ. Въжето се фиксира на дървета над ръба на скалния венец. На местата където трие въжето се слагат протектори. За да достигнем входа на пещерата трябва да спуснем рапел 10 – 12 м под ръба. Стигаме до скален навес, под който трябва чрез пандюл да достигнем скална халка на която организираме закрепване. Достигането на входа е трудно. Първия от проникващите трябва да се изкачи “на камина” и внимателно да влезе в пещерата. Вътре на скална халка, която се намира вдясно може да фиксира въже, за да могат другите да влезнат максимално безопасно. Препоръчително е да се накове къс парапет, който безопасно да подвежда до входа на пещерата. При спускането има опасност от падащи камъни! История на проучването: Пещерата е изследвана в рамките на пещерната експедиция “Петренски дол” 2008 организирана от ПК “Под ръбъ” – Своге. Открита е от Цветан Костурков и Калоян Еленков От ПК “Под ръбъ” на 12. 04. 2008 г. Картирана е Живко Петров от ПК “Хеликтит” София и от Цветан Костурков от ПК “Под ръбъ” на 13. 04. 2008 г.

  Карта

 • Картировач(и)
  Живко Петров, Цветан Костурков ПК "Хеликтит" София, ПК "Под Ръбъ"
 • Дата
  2008-04-13