Альова дупка

 • Други имена
 • Дължина
  46 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  с. Правешка Лакавица Община Правец Софийска област

  Махала Златьовци

  Местност Альовото

  Панежки карстов район № 207, Старопланинска област

  БФСп № 1696 Код № 207046

  Обща дължина 46м Денивелация +2м

  Картирали Васил Туевски, Йордан Бенчев ПК“Бисер“ Ботевград Картирана на 12/02/1973г Мащаб 1: 100 Местонахождение: Намира се до мах. Златьовци на с. Правешка Лъкавица. На 200м по пътя за с. Калугерово се отбива в ляво по пътя за махала Церица – на 100м от разклонението. Описание на пещерата: Входът се намира в обрасъл със свинаки скален масив. Представлява суха хоризонтална криволичеща галерия. Наслагите по пода са от глина. Бедна на образования. Мразовото изветряне се простира до 5-ия метър.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата