Ъгловата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  12 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Ъгловата. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5774. Районен № 203 795 Дължина (11. 60 м), денивелация (+3. 80 м).

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата се намира на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в средата на висок скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. Не след дълго тя се изкачва до основата на скалните венци. На това място е доста обрасла с храсталаци. Продължава се по нея и се достига до сипей. Следва изкачване от около 15 метра по него и се достига до основата на левия скален венец точно там където той прави завой на югоизток. Подминават се входовете на пещерата Чаталестата и следва изкачване по сипея в основата на венеца докато не се достигне скално стъпало обрасло тук таме с дръвчета. Тръгва се в ляво-западна посока, по тясна площадка. На това място може да се забележи и входа на пещерата Цигарето. Площадката се стеснява и свършва на отвесния ръб на венеца. На това място има скален издатък, който ако се прескочи се достига до входа на пещерата, който е скрит зад ъгъла на венеца. Прескачането и достигането до входа е рисково, а височината на която се прави траверса е около 15 метра. Да се внимава!!! Входа може да бъде забелязан и от сипея над пътеката по която се идва.

  Описание:

  Входа на пещерата има неправилна и издължена форма. Той е с югозападно изложение. Неговите размери са височина 2, 40 м и 0. 46 м ширина. Входната част има стъпаловиден характер, като максималната височина на прага е 1. 80 м. Попада се в тясна и висока диаклазна галерия. Тя има леко меандриращ характер. Пода е покрит от суха глина и дребни камъни. По стените и свода на места се забелязват дребни повлеци и драперийки „петльов гребен”. Галерията задънва с непреодолимо стеснение. Пещерата е суха. Дължината и е незначителна само 11, 60 метра при денивелация от + 3. 80 м.

  История на проучването

  Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Тя е локализирана по време на теренен обход в района на Петренски дол на 18. 03. 2007 г от И. Руняшки, чен на ПК „София”. Картата и е съставена от Б. Сотиров и С. Веселинов, членове на ПК Хеликтит”-София на 15. 11. 2009 г.

  Описание на достъпа

  Ъгловата. г. Лакатник. м. левия географски бряг на р. Петренска. Врачански пещерен район №203. Лакатнишки пещерен подрайон. № 5774. Районен № 203 795 Дължина (11. 60 м), денивелация (+3. 80 м).

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата се намира на около 3 км северозападно от гара Лакатник. Нейния вход се разкрива в средата на висок скален венец, на левия географски бряг на р. Петренска, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Врачански пещерен район № 203. Лакатнишки пещерен подрайон. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Преминава се по моста на река Пробойница при водослива и с р. Петренска. Тръгва се по пътеката в ляво водеща нагоре срещу течението на р. Петренска. След около 30 метра има мост над реката. Пресича се по него и се тръгва по левия географски бряг на реката. Пътеката е изцяло в борова гора и се върви в северна посока, като постепенно набира денивелация. Малко след като се излезе от гората се достига до Голям отвор в основата на скален венец. Този отвор се вижда добре още от моста при водослива на реките. Продължава се по пътеката и след около 20 м тя се разклонява на три. Лявата пътека слиза отново на нивото на реката а дясната се изкачва до входа на пещерата Свинската дупка. Продължава се по пътеката, която траверсира склона. Не след дълго тя се изкачва до основата на скалните венци. На това място е доста обрасла с храсталаци. Продължава се по нея и се достига до сипей. Следва изкачване от около 15 метра по него и се достига до основата на левия скален венец точно там където той прави завой на югоизток. Подминават се входовете на пещерата Чаталестата и следва изкачване по сипея в основата на венеца докато не се достигне скално стъпало обрасло тук таме с дръвчета. Тръгва се в ляво-западна посока, по тясна площадка. На това място може да се забележи и входа на пещерата Цигарето. Площадката се стеснява и свършва на отвесния ръб на венеца. На това място има скален издатък, който ако се прескочи се достига до входа на пещерата, който е скрит зад ъгъла на венеца. Прескачането и достигането до входа е рисково, а височината на която се прави траверса е около 15 метра. Да се внимава!!! Входа може да бъде забелязан и от сипея над пътеката по която се идва.

  Описание:

  Входа на пещерата има неправилна и издължена форма. Той е с югозападно изложение. Неговите размери са височина 2, 40 м и 0. 46 м ширина. Входната част има стъпаловиден характер, като максималната височина на прага е 1. 80 м. Попада се в тясна и висока диаклазна галерия. Тя има леко меандриращ характер. Пода е покрит от суха глина и дребни камъни. По стените и свода на места се забелязват дребни повлеци и драперийки „петльов гребен”. Галерията задънва с непреодолимо стеснение. Пещерата е суха. Дължината и е незначителна само 11, 60 метра при денивелация от + 3. 80 м.

  История на проучването

  Пещерата вероятно е известна отдавна но не е открита документация за съществуването и в ГКПБ. Тя е локализирана по време на теренен обход в района на Петренски дол на 18. 03. 2007 г от И. Руняшки, член на ПК „София”. Картата и е съставена от Б. Сотиров и С. Веселинов, членове на ПК Хеликтит”-София на 15. 11. 2009 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата