Карстов район: Ардински (411)

Разположен е между средното течение на р.Арда, р.Върбица, билото на Гюмурджински снежник и билото на в.Каяджик. Карста е свързан с разпространението на отделни ивици и петна от мрамори и мраморизирани варовици. Известни са общо 44 пещери и пропасти. От тях по-големи са „Водната“ при с.Неделино с дължина 203м; „Гяур хамбар“ при с.Стоманци с дължина 112м., „Водната“ („Карагук“) при с.Тютюнче с дължина 105м.

Мраморна

 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност