Странджански (310)

Обхваща изцяло границите на Странджа планина и разпространените по територията и юрски и малмски мрамори и мраморизирани варовици. От общо проучените 77 пещери и пропасти по-известни са: „Братановата“ при с.Бръшлян с дължина 384м, „Калето“ при с.Младежко с дължина 301м, „Бъзът-1“ с дължина 208м и „Бъзът-2“ с дължина 201м; „Керечица“ с дължина 224м и „Стояновата“ с дължина 150м при с.Кости. Най-дълбоката пропаст на Странджа е „Голямата въпа“ при с.Стоилово с дълбочина -125м и дължина 381м, следваща по-дълбочина е „Тънгьръчка дупка“ при с.Богданово с дължина 74м.