Змеевски (305)

Карста тук е разпространен върху отделни петна от триаски варовици на Сърнена Средна гора. Пещерите са сравнително малки и са концентрирани около селата Остра могила, Змеево, Едрево, Борилово.

Дванкая

 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност