Трекляно-Земенско-Конявски (302)

Обхваща цялата Земенска планина и отделни части от Конявската, Осоговската и Лисец. Малкото известни пещери и пропасти в района (над 20) нямат значителни размери.