Деветашки (212)

Обхваща изцяло Деветашкото плато и има площ от около 360 km2 , върху която се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста-въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. Сред последните са и едни от най-големите водни пещери в страната: „Поповата“ („Бонинската“) с дължина 4,530м; „Водопада“ с дължина 1,995м, „Урушка маара“ с дължина 1,600м, „Горник“ с дължина 1,074м при с.Крушуна. В „Деветашката пещера“ – с. Деветаки се намира и най-голямата пещерна зала в България с размери дължина 360м и височина 51м, площ 21дка. и приблизителен обем 650,000м3. В района са изследвани и няколко други по-големи пещери: „Черната пещ“ с дължина 741м при с.Горско сливово, „Футьовската“ с дължина 700м при с.Кърпачево, „Бръшлянската“ с дължина 608м при с.Александрово, „Мандрата“ с дължина 450м при с.Чавдарци и пропастта „Кънчова върпина“ с дължина 425м и дълбочина -100м, както и небезизвестната пропаст „Благова яма“ с дълбочина -130м при гр.Етрополе.