Безденски (205)

В района върху една площ от 288кв.kм има добре развит повърхностен карст, но известните пещери не са повече от 30, като най-голямата от тях е „Темната дупка“ при с. Беренде с дължина 493м.