Провадийски (108)

Карстовата област завършва с този пещерен район, който обхваща Провадийското и Роякското плата с многобройните им, не по-дълги от 70м. пещери.